Cayma Hakkı

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 9. Maddesine göre, müşteri, (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.” Buna göre, müşteri, ürünü aldıktan sonra, ambalajını varsa vakumunu jelatinini açmadan, kullanmadan, ürün kutusu üzerindeki etiketlere zarar vermeden 14 gün içerisinde sebepsiz iade etme hakkına sahiptir.